• WOZ-advies: Gegarandeerd een redelijke waarde!

  WOZ-advies: Gegarandeerd een redelijke waarde!
 • Bouwleges: Laat ons uw aanslag controleren!

  Bouwleges: Laat ons uw aanslag controleren!
 • Precario: Belastingen op kabels en buizen?

  Precario: Belastingen op kabels en buizen?
 • Energiebelasting: Vrijstelling, teruggave of aangifte?

  Energiebelasting: Vrijstelling, teruggave of aangifte?
 • Zuiveringsheffing: De vervuiler betaalt, maar liever niet te veel!

  Zuiveringsheffing: De vervuiler betaalt, maar liever niet te veel!

Non-profit

TAXX bedient veel cliënten in de non-profit sector. Onze adviseurs zijn nauw betrokken (geweest) bij de WOZ-waarderingen van o.a. de locaties van Zuyderland in Limburg, het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam, de Amphia-locaties in Breda en het Spijkenisse Medisch Centrum. Onze adviseurs zijn ook nauw betrokken geweest bij de WOZ-waardering en de vrijstelling van woondelen voor de locaties van meer dan 400 zorglocaties door heel Nederland. 

WOZ en OZB
In de non profit sector moet ieder dubbeltje vaak meerdere keren worden omgedraaid. Reden te meer om ervoor te zorgen dat u niet te veel kwijt bent aan belastingen. Een flinke kostenpost in de gezondheidszorg en het onderwijs zijn de onroerendezaakbelastingen. Verpleeghuizen, verzorgingshuizen en ziekenhuizen worden door gemeenten helaas nog vaak te hoog gewaardeerd.

Dat komt omdat gemeente gebruik maken van geautomatiseerde rekenmodellen. Vaak wordt in deze modellen onvoldoende rekening gehouden met de specifieke knelpunten van uw vastgoed. Een controle van de WOZ-waarde levert dan al gauw een mooie besparing op. Vanwege onze kennis van en ervaring met bijzonder vastgoed bent u voor een goede controle bij ons aan het juiste adres.

Bouwleges
Als uw instelling van plan is om te investeren in nieuwbouw of flink gaat verbouwen, heeft u een omgevingsvergunning nodig. De gemeente brengt voor het in behandeling nemen van deze aanvraag bouwleges in rekening. Zo'n aanslag kan flink oplopen. Betaal deze niet klakkeloos, maar laat tijdig een bezwaarschrift indienen. Wij controleren graag of de aanslag correct is.

Energiebelasting
Wist u dat energieleveranciers belastingplichtig zijn voor energiebelasting maar deze heffing aan u doorberekenen? Het gebeurt regelmatig dat er te veel belasting op de energiefactuur staat. Dit geldt zeker voor zorginstellingen. Speelt één van de volgende situaties bij uw organisatie? Dan heeft u wellicht recht op een substantiële teruggave;

-u heeft een installatie voor warmtekrachtkoppeling (WKK-installatie);
-u levert elektriciteit door, bijvoorbeeld aan bewoners van aanleunwoningen;
-uw energieleverancier brengt het tarief voor blokverwarming in rekening;
-u heeft meerdere aansluitingen voor elektriciteit of aardgas op één locatie.

Is uw organisatie een ANBI? Als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, dan geeft dit recht op teruggave van een aanzienlijk deel van de betaalde energiebelasting.

Onze specialisten hebben al voor veel zorginstellingen met succes energiebelasting teruggevorderd. Wij hebben goede contacten bij de energieleveranciers en de Belastingdienst. Zo kunnen wij er voor zorgen dat uw verzoek correct en snel wordt afgewikkeld.

 

OZB vrijstelling woondelen
Veel gemeenten heffen nog steeds OZB-gebruikersbelasting over de volledige WOZ-waarde van verzorgings- en verpleeghuizen. Dit is niet terecht, de woondelen in deze objecten moeten worden vrijgesteld. Dat betekent vaak een vrijstelling over meer dan 65% van de waarde en dus een veel lagere aanslag onroerende-zaakbelasting. In sommige gevallen slagen wij er in om een verzorgingshuis volledig vrijgesteld te krijgen. U ontvangt dan ook een lagere aanslag OZB eigendom. Onze specialisten hebben ruime

Ervaring met de woondelenvrijstelling en helpen u graag verder.

Zuiveringsheffing
Zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing worden door het waterschap of hoogheemraadschap geheven. Vanwege het niet al te grote belang van een enkele aanslag, krijgen deze heffingen vaak niet veel aandacht. Ten onrechte, want ook hier kan een controle van de aanslagen een mooie besparing opleveren. Ons kantoor heeft er, door het voeren van een baanbrekende beroepsprocedure, voor gezorgd dat woonzorgcentra recht hebben op een besparing van ruim 30% van de opgelegde aanslagen. Belangrijk daarbij is dat de teruggaven door ons met terugwerkende kracht (maximaal 5 jaar) worden gerealiseerd.

Afvalstoffenheffing en bedrijfsreinigingsrecht
Zorginstellingen krijgen vaak te maken met afvalstoffenheffing en bedrijfsreinigingsrecht. Soms leidt dit tot een dubbele en / of onterechte heffing. Dat is bijvoorbeeld het geval als een kamer in een verpleeg- of verzorgingshuis wordt belast met afvalstoffenheffing of als u een aanslag bedrijfsreinigingsrecht krijgt terwijl de gemeente het afval van uw organisatie niet ophaalt. Wij zorgen er graag voor dat u te veel betaalde bedragen terugkrijgt.

BAG
De Wet basisregistraties adressen en gebouwen (BAG) verplicht gemeenten om aan verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen nummeraanduidingen toe te kennen.

Onze ervaring leert dat de BAG niet altijd correct wordt toegepast. Dat is bijvoorbeeld het geval als niet overdraagbare en / of onzelfstandige ruimten, zoals kamers in een zorginstelling een eigen nummeraanduiding krijgen. Ook komt het voor dat ten onrechte een koppeling wordt gelegd tussen de BAG en de heffing van gemeentelijke belastingen. Een wijziging in de basisregistratie kan dan leiden tot vele extra aanslagen.

TAXX adviseert uw organisatie graag over de BAG, en voorkomt dat u door een onjuiste toepassing van de BAG wordt geconfronteerd met ten onrechte opgelegde belastingaanslagen en met onnodige administratieve lasten.