Verhuurderheffing

Verhuurderheffing

Per 1 januari 2013 moeten organisaties die meer dan tien huurwoningen - met een maximale huurprijs van € 710,68 in 2015 - verhuren, verhuurderheffing betalen. Onder meer woningcorporaties en zorginstellingen met (aanleun)woningen dragen hiermee bij aan het verminderen van de nationale schuld. In bepaalde gevallen bestaat er recht op een heffingsvermindering.

De verhuurders zijn aangifteplichtig voor de verhuurderheffing. De aangifte 2015 kan worden gedaan vanaf 1 juli 2015. Voor dit jaar geldt een tarief van 0,449% van de totale WOZ-waarde van de woningportefeuille. Dit tarief loopt op tot 0,536% in 2017. De totale opbrengst in 2017 moet € 1,7 miljard bedragen.

 

TAXX begeleidt graag de aangifte verhuurderheffing voor uw organisatie. Daarbij controleren onze WOZ-taxateurs ook de door de gemeenten vastgestelde WOZ-waarden van uw woningen op redelijkheid.