Verboden winst gemeente bij afvalstoffenheffing, aanslag vernietigd

Rechtbank Gelderland heeft enige tijd geleden een interessante uitspraak gedaan over de afvalstoffenheffing van de gemeente Duiven. De casus is als volgt.

Belanghebbende heeft aangetoond dat de gemeente in de jaren 2007 tot en met 2013 winsten van 1% tot 20% behaalde met de afvalstoffenheffing. Die winsten werden aan de algemene middelen toegevoegd.

Rechtbank Gelderland overweegt dat de winsten anders hadden moeten worden aangewend. Ze hadden moeten worden toegevoegd aan een voorziening. Was die voorziening gevormd, dan zou een onttrekking daaruit in 2014 hebben geleid tot een forse winst. Nu het begroten van winst met de afvalstoffenheffing niet is toegestaan, verklaart de rechtbank de verordening van de gemeente onverbindend. De op de verordening gebaseerde aanslag afvalstoffenheffing wordt in zijn geheel vernietigd.

Heeft uw bedrijf of organisatie vragen over de opbrengstnorm die bijvoorbeeld ook geldt bij de (bouw)leges en de rioolheffing, neem dan contact op met TAXX.