Legesverordening Heerlen strandt

Gemeenten hebben bij het heffen van bouwleges rechten en plichten. Zij moeten de tarieven bijvoorbeeld zodanig vaststellen dat de geraamde baten van de rechten niet uitgaan boven de geraamde lasten ter zake.
Verzuimt de gemeente aan haar verplichtingen te voldoen, bijvoorbeeld omdat zij de opbrengstlimiet overschrijdt, dan loopt zij het risico dat de legesverordening wordt vernietigd. Recent heeft de Hoge Raad dit nogmaals bekrachtigd in een procedure bouwleges.

Belanghebbende kreeg voor de uitbreiding van haar winkelgebouw met parkeergarage een aanslag bouwleges opgelegd van ruim € 224.000. Omdat de heffingsambtenaar onvoldoende inzicht heeft gegeven in de raming van de baten, wordt er door de belastingrechter geconcludeerd dat de opbrengstlimiet is overschreden. Dit heeft tot gevolg dat de Verordening leges vernietigd wordt en dat de daarop gebaseerd aanslag niet in stand kan blijven. Belanghebbende krijgt de betaalde leges volledig terug.

TAXX realiseert regelmatig besparingen op het gebied van de bouwleges. Veelal gebeurt dat in goed overleg met de betrokken gemeenten. Lukt dat niet, dan is een succesvol beroep voor de belastingrechter zeker niet kansloos.

Heeft uw bedrijf of organisatie recent ook een substantiële legesaanslag ontvangen? Neem dan contact op met de adviseurs van TAXX. Wij beoordelen graag of wij een besparing voor u kunnen realiseren. Wij doen dat veelal op basis van het principe "no cure, no pay".