Legesverordening gemeente Rotterdam vernietigd

Recentelijk heeft Gerechtshof Den Haag uitspraak gedaan over legesheffing door de gemeente Rotterdam. Het oordeelt, evenals Rechtbank Rotterdam deed, dat de tariefstelling die de gemeente Rotterdam hanteert, tot een onredelijke en willekeurige heffing van leges leidt.

De tariefstelling brengt namelijk met zich mee dat een minieme overschrijding van een tariefklasse kan resulteren in meer dan een verdubbeling van het legesbedrag. Daardoor is van enige samenhang tussen de hoogte van de bouwsom en de hoogte van de leges geen sprake. De opgelegde legesaanslag van € 100.335 wordt om die reden vernietigd.

Heeft uw bedrijf of organisatie recent ook een substantiële legesaanslag ontvangen? Neem dan contact op met de adviseurs van TAXX. Wij beoordelen de rechtmatigheid van de aanslag graag voor u!

Update: Ook Advocaat-Generaal IJzerman concludeert dat de legesheffing van de gemeente Rotterdam onredelijk en willekeurig is. De zaak ligt nu ter beoordeling bij de Hoge Raad.