Gemeente Overbetuwe in de fout bij rioolheffing

De gemeente Overbetuwe heeft jarenlang overschotten gerealiseerd met de rioolheffing. Op enig moment was er zo € 14 miljoen gespaard. Van dat bedrag is in 2013 € 6.8 miljoen toegevoegd aan de algemene middelen van de gemeente.

De Hoge Raad keurt deze handelswijze af. Bevestigd wordt het oordeel van Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden en Advocaat-Generaal IJzerman dat de rioolheffing alleen mag worden besteed aan de bestrijding van de kosten van de riolering.

Het oordeel van de Hoge Raad brengt met zich mee dat de verordening ten aanzien van de belastingplichtige die de procedure voerde, onverbindend is. Als er geen € 6.8 miljoen zou zijn overgeboekt, dan had de gemeente in 2013 immers een behoorlijke winst moeten begroten. Dat laatste is niet toegestaan. Derhalve krijgt de belastingplichtige de betaalde rioolheffing terug.

Betaalt uw organisatie substantiële bedragen rioolheffing? Graag toetsen wij de aanslagbiljetten voor u aan relevante regelgeving en jurisprudentie.