Energiebelasting vanaf 2020

De tarieven van de energiebelasting en ODE (straks opslag duurzame energie- en klimaattransitie) zullen naar verwachting fors worden gewijzigd.

Zo zal de heffingskorting van de energiebelasting met bijna 70 procent worden verhoogd. Dit is een belangrijke wijziging voor bijvoorbeeld zorgorganisaties met aan- of inleunwoningen. Zij kunnen mogelijk aanspraak maken op forse besparingen!

Ten aanzien van de opslag duurzame energie stelt het kabinet voor de tarieven zo vast te stellen dat 67% van de lasten zullen neerslaan bij bedrijven.

Het ligt in de lijn der verwachtingen dat de kosten van de energiebelasting en ODE de komende jaren verder zullen stijgen. Daarmee neemt ook het belang om de positie van uw organisatie op het gebied van deze heffingen in kaart te brengen toe.

TAXX helpt u daar vanzelfsprekend graag bij.