Aanpassingen in de verhuurderheffing

De Eerste Kamer heeft ingestemd met een aantal wijzigingen van de verhuurderheffing. Enkele belangrijke wijzigingen zijn:

  • een verhoging van het tarief naar 0,543 procent voor 2017 naar 0,591 procent voor 2018 van de WOZ-waarde van de huurwoning;
  • een verruiming van de vrijstelling per 1 januari 2017 van 10 naar 50 huurwoningen;
  • een vrijstelling van de belasting per 1 januari 2017 over het gedeelte van de WOZ-waarde van de woning boven € 250.000;
  • een vrijstelling per 1 januari 2017 voor Rijksmonumenten;
  • een vrijstelling voor bepaalde woningen die tussen 1 januari 2017 en 31 december 2021 in krimpgebieden worden aangekocht.

Met deze wijzigingen wordt overigens niet tegemoet gekomen aan de kritiek van Advocaat-Generaal mr. P.J. Wattel op de verhuurderheffing. De A-G concludeert onder andere dat met de verhuurderheffing het gelijkheidsbeginsel wordt geschonden in de situatie dat er sprake is van mede-eigendom van huurwoningen.

Heeft u vragen over de verhuurderheffing? De adviseurs van TAXX helpen u graag.